درباره ما

درباره ما

رسالت ما تعریف و ایجاد همزمان یک مجموعه آموزشی و پژوهشی استاندارد که در برگیرنده تمامی امکانات و لوازم و شرایط لازم و موثر جهت انجام مداخلات آموزشی خاص و هدفدار در کنار انجام توانبخشی های متنوع اعم از کار درمانی،گفتار درمانی،کار درمانی ذهنی ،بازی درمانی ،روانشناسی ،ABA،موسیقی درمانی ،هنر درمانی و هنر همراه با امکانات ورزشی مناسب از جمله شنا ،بدن سازی،هیدروتراپی ،اسکیت و دوچرخه سواری توسط کادر مجرب آموزش دیده و دلسوز و با نیت کاملاً خیر خواهانه می باشد .

مرکز آموزش و توانبخشی پویندگان مهر در فضای بالغ بر 3400 متر مربع ایجاد شده است مجموعه ای که از تمامی امکانات آن جهت تاثیر گذاری و بهبود رشد ذهنی و فیزیکی کودکان طیف اوتیسم متناسب با شدت اختلالات آن بهره جسته نهایتاً نتیجه ملاحظات در یک دپارتمان پژوهشی هوشمند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روش های درماتی و آموزشی و هدایت آنها مورد بازبینی قرار می گیرد .

امید است با اتکال به خداوند متعال در این راه شاهد ایجاد الگوی مناسبی جهت راه اندازی مراکزمشابهی در سایر نقاط کشور خصوصاً نقاطی که دارای در صد شیوع بالایی از این اختلالات را دارا هستند را درآینده ای نه چندان دور باشیم .