کاردرمانی

کاردرمانی

کاردرمانی، از رشته های اصلی توانبخشی است که با تکیه بر مهارت های علمی و خلاقیت درمانگران، بر روی بهبود عملکرد های حرکتی، شناختی و رفتاری بیماران از طریق مداخلات و فعالیتهای هدفمند نقش آفرینی می‌کند.