آموزش مهارت های اجتماعی

آموزش مهارت های اجتماعی

آموزش مهارت های گروهی

به منظور هماهنگی نسبی اعضای هر گروه و بررسی سطح توانایی و مهارتی، از بین کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، ارزیابی و سنجش کلی انجام می شود تا کودکان در گروههای متناسب خود قرار گیرند و از تعامل با گروه، بیشتر بهره ببرند. سه مرحله آموزش گروهی به ترتیب ارتقاء مهارت های هیجانی، اجتماعی و شناختی را در بردارند. توجه به مهارتهای حسی- حرکتی و کلامی نیز از اهدافی هستند که در خلال برنامه ها به آنها پرداخته میشود. هرچند این مهارتها هم پوشی زیادی با هم دارند، پیگیری آنها در بلوک های مجزا موجب یادگیری عمیق تر می شود.

. بلوک هیجانی: در این مرحله ضمن آشنا کردن اولیه کودکان با فضای گروه و ارتباط با اعضاء هیجان های

مهمی را که کودک در زندگی روزمره با آن سر و کار دارد آموزش داده می شود. شادی، غم، ترس، خجالت

و عصبانیت از جمله این هیجان ها هستند. . بلوک اجتماعی: یادگیری قواعد اجتماعی، برقراری مناسب ارتباط، رعایت نوبت و صف، تعامل و بده

پستان ها، مشارکت و همکاری در گروه، توجه به دیگران و … از اهداف مهم این مرحله هستند .هیجان

های آموخته شده در بلوک قبلی نیز در قالب موقعیت های کاربردی اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. . بلوک شناختی: مسائل شناختی و فکری کودکان مبتلا به اتیسم در راستای سه موضوع بنیادی نظریه

ذهن، عملکرد اجرایی و انسجام مرکزی لحاظ می شود برای همگامی بیشتر خانواده، اهداف و فعالیت های هر جلسه برای والدین نیز توضیح داده میشود .

این بلوکها ترجیحا به ترتیب پس از اتمام دوره آموزشی انفرادی به کودکان ارائه می شود تا برای ورود به مدرسه آمادگی داشته باشند. البته برای آن دسته از کودکانی که بدون گذراندن این دوره ها وارد مدرسه شده و در روابط اجتماعی مشکلات جدی دارند، شرکت در این دوره ها می تواند مفید باشد.

روند ارائه و تمرین فعالیت ها به صورتی است که مسیری تدریجی را از فعالیت های ساده و آسان به سوی فعالیتهای پیچیده و دشوارتر طی می کند ، یادگیری در مراحل ابتدایی بیشتر با استفاده از ابزارهای عینی و قابل مشاهده توسط کودکان انجام می شود و در گذر جلسات، این یادگیری به شکل انتزاعی هم گرایش پیدا می کند.

تعداد افراد گروه بحداقل ۳ نفر یک مربی آموزشی